Werken in een pool

Bij ziekte of verlof van triagisten, dokters- en apothekersassistenten is het vaak lastig om binnen de vaste bezetting vervanging te vinden. Vervanging is wel noodzakelijk: de balies moeten bezet blijven of de telefoon moet worden opgenomen. Daarom heeft de SGZ een ‘hulpteam’ of pool van doktersassistenten en apothekersassistenten in dienst die op wisselende plekken werken, maar die wel een normaal vast contract hebben. Ook als triagist bij de huisartsenpost is het mogelijk om een vast contract te krijgen voor een flexibele inzet.

De medewerkers kunnen worden ingezet:
•    als de bezetting in vakantieperiodes te krap is; 
•    ter vervanging bij ziekte;
•    ter vervanging bij zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Meer informatie over het hulpteam doktersassistenten: mail naar pas@sgzoetermeer.nl

Meer informatie over de hulpteam apothekersassistenten: mail naar pasa@sgzoetermeer.nl 

Je kunt ook bellen naar de afdeling personeelszaken via telefoonnummer 079 320 86 86

Wil je meer weten over werken als triagist bij de huisartsenpost? Bel dan met de manager van de huisartsenpost, Jantine Verheij, via telefoonnummer 079 320 86 86

Als je vanuit een hulpteam aan het werk wilt in Zoetermeer, stuur ons dan jouw sollicitatie. Mail je brief en curriculum vitae naar werken@sgzoetermeer.nl

Mail je brief en c.v.