Seghwaert

Rita Kiggen

Praktijkverpleegkundige

Vergeleken met de andere praktijkverpleegkundigen in Zoetermeer is Rita Kiggen een ‘oude rot in het vak’. Rita deed al mee aan de pilot met eerstelijnsverpleegkundigen die ruim vier jaar geleden begon. Pas later werd de naam veranderd in praktijkverpleegkundigen. Wat maakt haar werk zo leuk?
 

"Mijn werk is erop gericht dat iemand gewoon op zijn vertrouwde plek kan blijven wonen en dat hij zich daar ook prettig bij voelt."

Rita Kiggen

Praktijkverpleegkundige Rita Kiggen

Creativiteit en luisteren
‘Iedere casus is uniek, steeds weer moet ik uitzoeken hoe ik het voor déze persoon goed kan regelen. Waar ligt nou echt het probleem en hoe kun je dat aanpakken? De vraag achter de vraag naar boven krijgen is belangrijk. Je kunt heel makkelijk invullen voor iemand wat jij denkt dat hij of zij nodig heeft, maar het gaat er juist om dat we aansluiten bij de manieren die iemand zelf ziet om de problemen aan te pakken.’

Doorpakken bij problemen
Dat neemt niet weg dat het soms wel nodig is om door te pakken, omdat een situatie anders uit de hand loopt. Wat zijn nou ingewikkelde situaties of problemen die ze vaak tegenkomt? ‘Als iemand die dementeert ineens geen sociaal vangnet meer heeft. Bijvoorbeeld als zijn of haar partner ernstig ziek wordt. Dan heb je een acuut probleem en moet je meteen in actie komen. Een ander voorbeeld is een patiënt die veel aandoeningen heeft, slecht mobiel is, die bijna geen sociaal netwerk heeft, weinig inkomen, veel medicatie slikt. Zo iemand kunnen we helpen door samen te kijken hoe het gaat met de zorg die hij of zij krijgt. Waar nodig kunnen we die zorg dan aanpassen.’

Samenwerking
De echte kracht van de praktijkverpleegkundigen, vindt Rita, is hun brede blik. ‘Wij bekijken niet alleen de medische situatie van iemand, maar ook de sociale kant. Mijn werk is erop gericht dat iemand gewoon op zijn vertrouwde plek kan blijven wonen en dat hij zich daar ook prettig bij voelt. Dat kan ik natuurlijk niet alleen.’ De praktijkverpleegkundigen werken met heel veel instanties samen, van het ziekenhuis tot de gemeente. ‘We hebben ook korte lijnen met de huisarts, weten van elkaar wat we doen. En we kunnen bijvoorbeeld ook specialisten ouderengeneeskunde inschakelen als het nodig is.’

Bekijk hier de vacatures voor praktijkverpleegkundigen.