Palenstein

Marry

Kwaliteitscoördinator huisartsenpost

De eerste baan van Marry in Zoetermeer was als fysiotherapeut bij FysioExperts. Haar zus werkte daar al en was enthousiast – een goede binnenkomer. Ze werkte in verschillende gezondheidscentra en leerde zo de eerstelijnszorg in Zoetermeer door en door kennen. Al kort daarop begon ze zich te interesseren voor het kwaliteitsbeleid. ‘Ik wilde het behapbaar maken voor mensen. Ze helpen hun manier van werken te verbeteren, zodat ze zien dat werken aan kwaliteit meer is dan een lijstje afvinken voor een certificaat. Dat je er als professional juist veel aan kunt hebben,’ aldus Marry.

Handen vol

Dus toen vijf jaar geleden de Huisartsenpost Zoetermeer begon aan het traject om de landelijke NPA-certificering te bemachtigen, was het een logische keuze om Marry daarbij te betrekken. Ze had 
al vaker aan haar leidinggevende aangegeven dat ze zo langzamerhand meer de kant van het kwaliteitsbeleid op wilde. En omdat in Zoetermeer de eerstelijnszorg centraal wordt ondersteund en gefaciliteerd vanuit de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), waarbij alle disciplines in die zorg onder één dak zijn samengebracht, kreeg Marry haar kans bij de Huisartsenpost. Met een gedegen opleiding in kwaliteitsmanagement – dat wel.
In 2020 behaalde de huisartsenpost de felbegeerde NPA-certificering. Marry: ‘Mijn manager bij de huisartsenpost noemt mij wel het geweten van de afdeling. Maar ik zie mezelf meer als een ontzorger.’ Marry handelt bijvoorbeeld klachten af tot en met het doorvoeren van verbeteringen als die nodig zijn. ‘Ik bel met klagers, luister wat ze te vertellen hebben, leg uit hoe we werken en waarom – en dan is de ergste kou meestal al uit de lucht.’ Verder bereidt ze de jaarlijkse audit voor die vereist is voor de certificering. ‘Ik zorg bijvoorbeeld voor de planning, waarbij alles al voor het team en de auditor klaarstaat. Inclusief alle benodigde documentatie. Als we dan aan het eind van de dag een compliment krijgen hoe goed we het hier op orde hebben, daar kan ik erg blij van worden.’ Aangevuld met nog anderhalve dag in de week als programmamanager eerstelijns paramedische zorg heeft ze er haar handen vol aan.

‘De kansen liggen hier voor het oprapen’

Marry

foto van groen licht

Energie

Heel soms mist ze haar patiënten, maar meestal heeft ze het enorm naar de zin als regelaar-achter-de-schermen. Zoals bij het begin van de coronacrisis, toen er in Zoetermeer binnen een paar weken een compleet nieuwe extra huisartsenpost opgezet moest worden om alle patiënten op te kunnen vangen. Marry: ‘We hebben toen met z’n allen hard gewerkt. Er zaten lange dagen tussen. Maar het leverde heel veel energie op.'
‘Eén van de voordelen van deze functie vind ik dat ik mijn eigen tijd kan indelen,’ zegt Marry. ‘Mijn leidinggevenden laten mij veel vrijheid. Als ik lever wat we hebben afgesproken, kan ik zelf bepalen hoe ik dat doe.’

Vooruit kijken

Werken in de Zoetermeerse eerstelijnszorg heeft grote voordelen, vindt Marry. ‘Ik vind het inspirerend om in een organisatie te werken die ver vooruit kijkt. Er komt heel veel af op de eerste lijn. We kijken hier heel goed hoe we daar op in willen spelen, wat de inwoners van Zoetermeer, onze patiënten, nodig hebben over tien, twintig jaar.’ Ook voor uitvoerende zorgverleners biedt Zoetermeer veel mogelijkheden, vult ze aan: ‘Je kunt je hier als professional verder ontwikkelen. Met opleidingen, door je te specialiseren, door andere taken op je te nemen. Je zit niet in een keurslijf: de kansen liggen hier voor het oprapen!’

foto van kwaliteitsoordeel vijf sterren