Vacature

Huisarts(en) praktijk Entree

16-40 uur per week
Gezondheidscentrum Entree
Tijdelijk met uitzicht op een vast dienstverband
Sluitingsdatum: Geen

Plaatsingsdatum: 18-07-2023

De uitdaging

De uitdaging voor Sabine en de collega’s die we zoeken bestaat uit twee componenten:

 • Het vanaf 1 juli 2023 (of eerder in overleg) huisartsenzorg bieden aan een langzaam groeiende praktijkpopulatie van - per 1 oktober 2022 – 2.285 patiënten.  
 • Het (naar verwachting) vanaf 1 januari 2025 verhuizen van de praktijk naar het nieuw te ontwikkelen gezondheidscentrum ‘De Entree’, waar uiteindelijk plek is voor 4 zelfstandige huisartspraktijken, een apotheek en een fysiotherapiepraktijk, en als eerste huisartspraktijk en vormgever te fungeren voor de huisvestingsvoorziening in dat gezondheidscentrum.

Praktijkbeschrijving

 • De praktijkpopulatie kenmerkt zich in hoge mate als een achterstandswijkpopulatie: een voor Zoetermeerse begrippen hoog percentage patiënten met een migratie-achtergrond en relatief veel GGZ-problematiek.
 • De huisartspraktijk is zeer goed georganiseerd en geautomatiseerd. De huisartspraktijk heeft de beste cijfers van Zoetermeer qua gebruik van de app Mijn.Gezondheid.net (MGn).
 • De omzet van de praktijk zal in 2022 circa € 395.000 bedragen.
 • Voor de overname van de praktijk is geen goodwill verschuldigd (maar er mag ook geen goodwill voor worden gevraagd bij vertrek).

Ondersteuning huisartspraktijk

De HVZ ondersteunt de planvorming voor de huisartspraktijk en het gezondheidscentrum.

EZZ ondersteunt de praktijk, zoals hieronder is omschreven.

De hagro Meerzicht ondersteunt de praktijk met waarneming. De huisartsen in de wijk Meerzicht hebben een plezierige en collegiale omgang met elkaar.

Gezondheidscentrum ‘De Entree’

Per 1 januari 2025 opent volgens planning het gezondheidscentrum ‘De Entree’ haar deuren. Het gezondheidscentrum ‘De Entree’ wordt gesitueerd in Zoetermeer langs de Afrikaweg ter hoogte van de Meerzichtlaan in het Entreegebied, waar 4.500 tot 5.500 woningen zullen worden gerealiseerd. De gemeente Zoetermeer verwacht dat dit aantal woningen tussen 2025 en 2032 zal worden gerealiseerd. In het gezondheidscentrum wordt daarom een oppervlakte gereserveerd voor 4 huisartspraktijken.

De selectie van huisartsen geschiedt in goed overleg met de hagro Meerzicht en de eerste hulpverleners van het gezondheidscentrum. Als eerste hulpverleners zijn inmiddels geselecteerd: Sherida Sumter van de Buytenwegh Apotheek als zelfstandig apotheker en Martin Vermeulen en Tessa Fleury van Fysiotherapiepraktijk Meerzicht als zelfstandige fysiotherapeuten. 

Rol EZZ

EerstelijnsZorg Zoetermeer (EZZ) treedt op als hoofdhuurder die het beheer van het gezondheidscentrum en de inbedding van het gezondheidscentrum in de Zoetermeerse samenwerkings- en ondersteuningsstructuur organiseert.

EZZ ondersteunt de praktijkhouder bij het opzetten van zijn huisartspraktijk binnen de maatschap, naast alle gebruikelijke ondersteuning op het vlak van huisvesting, ICT, HRM, contractering en declaratie-ondersteuning op de volgende manieren (in goed overleg op maat te snijden):

 • EZZ financiert de inrichting van de huisartspraktijk en de ICT kosten en desgewenst de kosten van ondersteunend personeel op basis van een lening tegen 2,5% rente. De huisarts zal deze lening aflossen in 10 jaar, vanaf het moment dat de praktijk 2.000 ingeschreven patiënten heeft en uiterlijk na 5 jaar. 
 • Zolang een huisartspraktijk minder dan 2.000 patiënten heeft, zal de huisarts i.p.v. de volledige huur- en servicekosten een bedrag per ingeschreven patiënt aan huur betalen van € 16,50.
 • Voor alle tijdsbesteding voor het benodigde overleg inzake de vormgeving van het gezondheidscentrum, de praktijk en de samenwerking binnen het gezondheidscentrum en Zoetermeer, betaalt EZZ de huisarts gedurende drie jaar een vergoeding van 4 uur per week à € 65 per uur.

Competenties

Van de zelfstandig huisarts wordt verwacht:

 • Het organisatievermogen om een (norm)huisartspraktijk op te richten.
 • Een brede vakinhoudelijke deskundigheid en belangstelling, en motivatie voor kwaliteit van huisartsenzorg. Een visie op het vak van morgen.
 • Een sterke gerichtheid op samenwerking met apotheek en andere hulpverleners binnen het gezondheidscentrum en met collega-huisartsen in de HVZ.
 • Goede samenwerkings- en teambuildingsvaardigheden.
 • Belangstelling en de wil om zich actief voor het gezondheidscentrum en de samenwerking daarbinnen in te zetten, en zich als belangenbehartiger daarvan op te stellen.
 • Affiniteit met ICT en innovatie in de huisartspraktijk en het gezondheidscentrum.
 • Een duidelijke focus op de huisartspraktijk en het gezondheidscentrum in het Entreegebied en de samenwerking in Zoetermeer.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Aantoonbare ervaringsdeskundigheid strekt tot aanbeveling.

Randvoorwaarden

De huisarts dient zich bereid te verklaren:
 

Financiële voorwaarden

 1. een huurovereenkomst aan te gaan met EZZ voor een praktijkruimte voor een volwaardige huisartspraktijk van circa 100 m2 netto en 135 m2 bruto waarvan de kosten na de aanloopfase circa € 33.000 op jaarbasis zullen bedragen;
 2. een ICT-overeenkomst aan te gaan met EZZ op basis waarvan de ICT van de huisartspraktijk wordt ingericht door de ICT-leverancier van alle Zoetermeerse huisartspraktijken (thans PharmaPartners). De kosten van deze overeenkomst bedragen circa € 10.000;
 3. aan te sluiten op en als medebekostiger op te treden van gemeenschappelijke voorzieningen van het gezondheidscentrum, zoals telefooninstallatie, een beveiligingsinstallatie en een vergaderruimte, waar in goed overleg met de andere hulpverleners toe wordt besloten;  
   

Bedrijfsmatige en zorginhoudelijke voorwaarden

 1. zorg te dragen voor de huisartsenzorg aan de eigen patiënten volgens de in Zoetermeer gebruikelijke eisen van kwaliteit en service, zoals beschikbaarheid, bereikbaarheid en e-health voorzieningen;
 2. deel te nemen aan de samenwerking in de wijksamenwerkingsverbanden, en zich te committeren aan de overeenkomst zoals die tussen eerstelijnspartijen daarover vigeert;
 3. deel te nemen aan de Huisartsenpost Zoetermeer volgens de voorwaarden, zoals die daarvoor in Zoetermeer gelden;
 4. deel te nemen aan de hagro waar de huisartsen van het gezondheidscentrum deel van uitmaken volgens de in Zoetermeer gebruikelijke voorwaarden;
 5. lid te worden of te blijven van de Huisartsen Vereniging Zoetermeer, en actief bij te dragen aan de totstandkoming en naleving van afspraken binnen de HVZ en samenwerkingsafspraken van de HVZ met andere partijen;
   

Voorwaarden inzake aanname van patiënten

 1. tot een collegiale opstelling inzake het inschrijven van  patiënten op naam, die ertoe leidt dat er een gelijkwaardige werkbelasting tussen huisartsen zal zijn met een gezonde praktijkexploitatie voor elke huisartspraktijk in het gezondheidscentrum;
 2. tot een faire verdeling van patiënten met een bovengemiddelde zorgzwaarte binnen het gezondheidscentrum tussen de huisartspraktijken van het gezondheidscentrum, met inachtneming van het recht van vrije artsenkeuze van patiënten. Dit houdt in dat indien een van de huisartsenpraktijken in het gezondheidscentrum aanzienlijk meer patiënten heeft met een bovengemiddelde zorgzwaarte, dat dan de andere huisartspraktijken bereid zijn een zodanig aantal van deze patiënten over te nemen dat sprake is van een gelijkwaardige zorgzwaarte-verdeling tussen de praktijken.

Selectieprocedure

Start werving

De werving start met de verspreiding van deze oproep.

Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit:

 • Sabine Vas Nunes;
 • een vertegenwoordiger van de hagro Meerzicht, te weten Oliver Beckmann;
 • twee vertegenwoordigers van de hulpverleners van het toekomstige gezondheidscentrum De Entree, te weten Sherida Sumter en Martin Vermeulen;
 • een vertegenwoordiger van de directie van EZZ, te weten André Louwen.

Bekendmaking

Bekendmaking zal geschieden in eerste instantie op de website Zoetermeergezond en via een bericht aan alle huisartsen die geregeld waarnemen in Zoetermeer.

Belangstellenden

Belangstellenden kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij:

 

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden:

 • over de huisartspraktijk met Sabine Vas Nunes, tel. 06-20648829
 • over huisartsaangelegenheden en samenwerking binnen de hagro met huisarts Oliver Beckmann, e-mail beckmann@huisartsduo.nl  
 • over organisatie en voorwaarden met André Louwen, tel. 079-3208686 of a.louwen@eerstelijnszorgzoetermeer.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld